Tinnituse ja Meniere`i koduleht  ©

         

   Juba 1861.a. kirjeldas prantsuse arst Prospér Ménière nähtust, mis praeguseks kannab tema nime - Meniere`i haigus. Kuigi ajalooliste andmete põhjal on seda haigust esinenud juba sajandeid, ei ole klassikaline meditsiin suutnud veel selgitada selle täpset olemust ega ka pakkuda piisavalt tõhusat ravi. On vaid teada, et tegemist on sisekõrva väärtalitlusega, mille tulemusena tekkivad sisekõrvas keerukad muutused, mis kutsuvad esile tihti väga raskeid tasakaaluhäireid koos iivelduse, kuulmise halvenemise ja tinnitusega ühes, harvemini mõlemas kõrvas.

   Inimesi, kes selle all kannatavad, on küllaltki palju. Ühe statistika kohaselt esineb seda 5-l inimesed 1000-st. Mitmetel ei ole see veel lõplikult diagnoositud, kuna selle iseloomulikud sümptomid ei kujune välja ühekorraga. Kõiki neid inimesi seob abituse tunne oma olukorra ees. Seda oleks kergem taluda teades, et on olems kaaskannatajad, kes mõistavad täielikult, mida inimene peab läbi elama. Paljudes riikides on moodustatud Meniere`i liidud ja ühingud, kuhu kuuluvad lisaks selle all kannatajatele ka tihti nende omaksed. Praeguseks on ka Eestis olemas Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing, mis ootab kõiki asjast huvitatuid osalema meie töös. Samuti on võimalik osaleda Facebookis Tinnituse ja Meniere`i foorumis. Tegemist on suletud grupiga, millega liitumiseks on vaja saata mulle meil vastava sooviga. Meie töös osalemine ei nõua inimestelt rohkemat, kui mõningast pealehakkamist.

   Soome keele oskajatele võib pakkuda huvi Soome Meniereliidu koduleht aadressiga:

http://www.suomenmeniereliitto.fi

    SML-i endine, nüüdseks juba kahjuks elavate hulgast lahkunud juhataja proua Kirsti Salovaara andis oma lahke nõusoleku kasutada siinsel kodulehel Soomes ilmunud ja edaspidi ilmuvaid seda haigust käsitlevaid artikleid. Olen olnud kirjavahetuses mitmete inimestega USA-st, Kanadast ja mujalt maailmast, kes on andnud mulle loa nende poolt avaldatud artiklite tõlkimiseks ja kasutamiseks. Praegu olemegi kasutanud nõuandeid, mida oleme saanud spetsialistidelt mujalt riikidest.       

    Artikleid Meniere`i haiguse kohta on palju. Osa neist on kaitstud autoriõiguse seadusega, mis välistab nende kasutamise ja avaldamise. Huvitatud ja keeleoskajad võivad neid leida internetist Google ja Yahoo otsingumootorist märksõna "meniere" alt. Seejuures pean hoiatama, et internetist võib leida palju soovitusi Meniere`i haiguse raviks. Neisse tuleb suhtuda kahtlusega, sest hetkel ei ole maailmas sellist ravi olemas ja need soovitused on mõeldud kergeusklikelt raha väljapetmiseks.

 

    Alati võib esitada küsimusi  ka meiliaadressil

    tinnitus.meniere@gmail.com

    või vahetult minu meiliaadressil 

    heinar380@gmail.com

 

Vastame kindlasti kõigile küsimustele, millest meie jõud ja teadmised üle käivad.

 

   Lugupidamisega

 

    Heinar Kudevita

 

    Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühingu esimees

 

     Meie lehe leiate ka Facebookist 

Ühingu asutamine

Meie ühingu loomise idee sai alguse 2010. aasta novembris ja sai küpseks 2011. aasta veebruaris, kui ühing ka juriidiliselt asutati.

Mittetulundusühingu “Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing” asutamisleping

1. ALLAR VIIK isikukood 38502170230 elukoht Läänemere tee 35-6, Tallinn

2. HEINAR KUDEVITA isikukood 33909180229 elukoht Vabaduse pst. 167, 10911 Tallinn

3. ÄLI ROODEMÄE isikukood 47812252772 elukoht Pikk t. 10-11, 65604 Võru

4. ANNE-REET VÄLJATAGA isikukood 43712060304 elukoht V.Reimani 3-14, 10124 Tallinn

5. ANDRUS HELENURM isikukood 34909225213 elukoht Toompuiestee 10, 10137 Tallinn

6. UNO TAIMLA isikukood 33501060245 elukoht Tammsaare tee 102-4, 102918, Tallinn

edaspidi Asutajad, sõlmisid mittetulundusühingu asutamislepingu järgmistel tingimustel:

Mittetulundusühingu nimi on - Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing (edaspidi Ühing).

Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, aadressiga 10137 Tallinn, Toompuiestee 10. Ühingu eesmärgid on:

3.1 tinnituse ja/või Meniere'i haiguse all kannatavate inimeste ja nende toetajate ühendamine aktiivseks osalemiseks, samuti tinnituse ja Meniere'i haiguse probleemide väljaselgitamisele, avalikustamisele ja lahendamisele kaasaaitamine;

3.2 tinnituse ja/või Meniere'i haiguse all kannatavate inimeste huvide kaitsmine riiklikes ning kohalikes võimuorganites;

3.3 koostöö erinevate asutustega (omavalitsusorganid, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusasutused) tinnituse ja Meniere`i haiguse probleemide lahendamiseks ja taoliste tervisehäirete all kannatavate inimeste väljaselgitamiseks ja integreerimiseks tavaühiskonda, neile võrdsete õiguste tagamiseks osavõtuks täisväärtuslikust elust. Sidemete sõlmimine ja koostöö erinevate ühingute, seltside, kodade ja liitudega ning teiste Ühingu tegevusest huvitatud juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides.

4. Asutajad tasuvad kõik asutamisega seotud kulud ise.

5. Asutajad määravad Ühingu juhatuse liikmed:

1. HEINAR KUDEVITA isikukood 33909180229 elukoht Vabaduse pst. 167, 10911, Tallinn

2. ALLAR VIIK isikukood 38502170230 elukoht Läänemere tee 35-6, Tallinn

3. ÄLI ROODEMÄE isikukood 47812252772 elukoht Pikk tn. 10-11, 65604, Võru

6. Asutajad kinnitavad Ühingu põhikirja käesoleva lepingu lisana (6 lk). Asutamisleping on sõlmitud 18. veebruaril 2011.aÜhingu asukoht ja kontakt

Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing Toompuiestee 10, 10137 Tallinn Eesti Vaegkuuljate Liidu kabinetis 208 teisel korrusel

Konsultatsioonid: iga kuu teine teisipäev kella 13.00 - 15.00 iga kuu viimane teisipäev kella 17.00 - 19.00

Ühingu koosolek: iga kuu viimane teisipäev kella 18.00 - 19.00

NB! juunist augustini vastuvõttu ja koosolekuid ei toimu

Reg.kood 80324194 tel: 53306081

e-post: tinnitus.meniere@gmail.com

A/arve EE582200221051948521 Swedpangas

 

Ühing asub tegutsema

Kuna meie ettevõtmine oli alles uus, siis ei olud meil aimugi, milliseks peaks kujunema meie tegevus. Oli selge, et me ei saa võtta eeskujuks teiste ühingute kogemusi, sest need koosnesid peamiselt kohalikest inimestest. Meie ühingu puhul oli tegemist inimestega, kellest mõned elasid üsna kaugel Tallinnast. Seega jäi ära võimalus koguneda Vaegkuuljate Liidu kabinetis. Järgmiseks sammuks oli foorumi ellukutsumine, kus oli võimalik osaleda ka neil inimestel, kes mingil põhjusel ei olnud huvitatud ühinguga liitumisest. Tuleb küll kohe mainida, et väga paljud liitusid foorumiga lihtsalt uudishimust ega osalenud selle tegevuses vähemalgi määral. Oodatud aktiivsust ei olnud märgata ka ühingusiseses tegevuses.

Õnneks osutasid meie tegevuse vastu huvi Vaegkuuljate Liitu kuuluvad vaegkuuljate ühingud üle terve Eesti. Ja nii kujuneski meie tegevuseks peamiselt loengute pidamine erinevatel teemadel.

Järgnesid arvukad väljasõidud :

* Detsembris 2011 loeng tinnitusest Rakveres.

* Veebruaris 2012 loeng meditatsioonist Rakveres

* 6. septembril 2014 paluti mind osa võtma Kuressaares toimuvast Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu 15. aastapäeva tähistamisest. Esinesin loenguga tinnitusest

* 14. september 2014 loeng tinnitusest Mustvees

* 13. oktoobril 2014 loeng tinnitusest Jõhvi Vaegkuuljate Ühingus

* 12. september 2014 loeng tinnitusest Põltsamaal

* 13. november 2014 loeng tinnitusest Jõgeval

* 2014. aasta oktoobris sai teoks meie esimene projekt koostöös Soome Meniere-liiduga - Meniere`i konverents Tallinnas, Toompuiestee 10. Soome poolt osalesid professor Ilmari Pyykkö, Tuulikki Hartikainen ja Urho Roivanen MeniTuki rühmast

* 27. november 2014 loeng tinnitusest Pärnu

* 2015. aasta jaanuaris võtsime osa Soomes peetavast Meniere`i tugirühma koolitusest, mis toimus Helsingis, Haaga linnaosas Valges Majas

* 8.-12. mail 2015 Eesti Vaegkuuljate Liiduga Brüsselis

* 18. mail 2015 infotunnid Kärdlas ja Käinas

* 15. oktoober 2015 loeng tinnitusest Võrus

* 19. november 2015 loeng tinnitusest Põlvas

* 2016. aasta jaanuaris korraldati Tamperes kohaliku Meniere-rühma koolitus

* 30. mail 2016 loeng tinnitusest Valgas

* 9. november 2016 loeng tinnitusest Kristiine Päevakeskuses 

*19. jaanuar 2017 loeng Meniere`ist Jõgeval

* aprill 2017. Loengud tinnitusest Soomes, Kuusankoski linnas

* 16.-17. mail 2017 loeng Meniere`i haigusest Soomes Kuusankoski linnas

* 10. oktoober 2017 loeng tinnitusest Kärus

* 17. jaanuaril 2018 toimus Tamperes Pirkanmaa Meniere`i Ühingu poolt korraldatud koolitus.

* 17.-18. märts 2018 Soome Meniere-liidu tugirühma koolitus Helsingis

* 06. aprill 2018 loeng tinnitusest Hüüru Külaseltsis

* 02. mai 2018 loeng tinnitusest Viljandis

* 26. märts 2019. loeng meie ühingust Kuusankoskel, Soomes

* 30.-31. märts 2019. MeniTuki koolitus Järvenpääl, Soomes

* 25. mai 2019 loeng võimlemisest Võrus


Soome Meniere-Liidu eeskujul alustasin ka mina kirjanduse väljaandmist. Ajakirja nimevalikul võtsin eeskuju samuti soomlastelt, kelle ajakiri kannab Meniere-Posti nime. Jäin peatuma nimel Meniere. Ilmumissageduseks neli korda aastas. Kuna oli enam kui kindel, et meie ühingu tagasihoidlik toetus ei võimalda ajakirja väljaandmist trükituna, jäi üle veebiversioon

Peatselt selgus, et on olemas vajadus ka teistsuguse info järele. Nii said teoks infovoldikud Meniere`i haigusest ja tinnitusest. Neile lisandus hiljem ka venekeelne vildik tinnitusest.

Et rääkida põhjalikumalt niihästi tinnitusest kui ka Meniere`i haigusest, koostasin brošüürid, millest seni on ilmunud kolm: kaks Meniere`i haigusest ja üks tinnitusest. Nendest üks on välja antud ka üsna väikeses tiraažis.

 


Tallinn

°C
Õhurõhk: hPa
Tuule kiirus: m/s
Tuule suund: